Implanty zębów – jak wybrać odpowiednie? Rodzaje oraz cennik

Implant nie jest równy implantowi. Specyfika tego produktu polega na tym, że chociaż w dużej mierze zakłada się implanty dla walorów estetycznych, nie one powinny decydować o wyborze. Wszczepienie implantu jest poważnym zabiegiem, którego sukces zależy w głównej mierze od jakości implantu i umiejętności stomatologa.

W stosunku do implantów i systemów implantologicznych (implanty na rynku najczęściej oferowane są w kompletnych rozwiązaniach systemowych) w krajach Unii Europejskiej i w USA przyjęto międzynarodowe normy, które pozwalają na wydanie certyfikatu. Aby implant i system implantologiczny uzyskały certyfikat, muszą spełniać następujące warunki:

 • materiał, z którego wykonany jest implant musi być obojętny dla organizmu,
 • nie może być toksyczny, rakotwórczy, nie może ulegać korozji i zmieniać swoich właściwości,
 • system implantologiczny musi składać się z kilku typów implantów, do których powinien pasować każdy rodzaj łączników, a jednocześnie liczba typów implantów i łączników nie powinna być ponad miarę szeroka,
 • elementy systemu powinny być precyzyjnie dopasowane, wytrzymałe i jednocześnie elastyczne,
 • system powinien zapewniać umożliwiające wszczepienie implantu oprzyrządowanie, które można poddawać sterylizacji oraz bezpieczną i niezbyt skomplikowaną technikę przebiegu operacji,
 • opakowanie wszystkich elementów powinno być sterylne i pozwalać na przeprowadzenie zabiegu bez konieczności dotknięcia wnętrza kości,
 • system musi być objęty gwarancją producenta,
 • rezultaty zastosowania systemu implantologicznego muszą być potwierdzone wieloletnimi badaniami naukowymi.

Implanty na rynku polskim

Najpopularniejszymi na rynku polskim systemami implantologicznymi są aktualnie:

 • szwajcarskie: Nobel Biocare, Straumann, Camlog,
 • amerykańskie: Bicon, Zimmer, Intra‑Lock, Astra Tech, BioHorizons, Biomet 3i, Keystone Dental, Dentis, Imtec Endure,
 • niemieckie: Sky,
 • izraelskie: Adin,
 • izraelsko‑chińskie: AlphaBio,
 • koreańskie: Dentis.

Implanty i systemy implantologiczne muszą spełniać określone warunki, a producenci stale prowadzą prace nad ich udoskonaleniem. To sprawia, że dobre implanty mają wysoką cenę. Nasze podejrzenia powinny budzić implanty tanie – w zakresie implantów poniżej określonego kosztu nie da się uzyskać bezpiecznej jakości.

Pacjent nie ma możliwości zweryfikowania, czy proponowany mu implant jest odpowiedniej jakości. Polega na wyborze, jakiego dokonuje stomatolog, który w swojej praktyce zazwyczaj preferuje określone systemy. Dla stomatologa bezpieczeństwo pacjenta powinno być zawsze na pierwszym miejscu, dlatego powinien oferować pacjentom produkty sprawdzonych producentów o uznanej renomie.

Rola lekarza jest również nie do przecenienia w zakresie umiejętności zawodowych. To jego wiedza i kunszt w dużej mierze decydują o powodzeniu operacji wszczepienia implantu stomatologicznego. Przy wyborze stomatologa mającego dokonać implantacji zęba należy pamiętać, że doświadczenie w tym zakresie jest niezbędne.

Wybór lekarza i kliniki

Zainteresowanie pacjentów implantami rośnie, dlatego należy spodziewać się, że będzie się także powiększała grupa specjalistów oferujących ich założenie.

Wybór implantów

W Polsce implantacją zębów zajmuje się obecnie ok. 1000 lekarzy stomatologów, skupionych w dwóch dynamicznie działających organizacjach: Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Implantologii Stomatologicznej (OSIS) oraz Polskim Stowarzyszeniu Implantologicznym (PSI). Przed wyborem lekarza warto dowiedzieć się, czy należy on do któregoś z tych stowarzyszeń, których głównym celem jest promocja, rozwój i edukacja w dziedzinie implantologii stomatologicznej.

Przy wyborze lekarza i kliniki warto zwrócić uwagę na:

 • kompetencje – świadczą o nich wykształcenie, przebyte kursy i szkolenia, ale również stałe dokształcanie się lekarza,
 • doświadczenie – jego wyznacznikiem nie jest wiek, a fakt często i regularnie wykonywanych zabiegów implantacji,
 • specjalizację i wyposażenie kliniki – do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu implantacji potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, również diagnostyczny,
 • podejście do pacjenta – rozumienie potrzeb pacjenta, zaangażowanie w pracę, chęć i umiejętność tłumaczenia zabiegu i procesu leczenia są wyznacznikiem właściwego traktowania pacjenta,
 • opinię innych pacjentów.

Cena implantów

Cena implantów stomatologicznych uzależniona jest od kilku czynników:

 • liczby wszczepionych implantów,
 • rodzaju implantu,
 • rodzaju odbudowy protetycznej,
 • zastosowanego leczenia wstępnego,
 • prestiżu producenta implantu,
 • renomy lekarza i kliniki dokonującej zabiegu,
 • położenia geograficznego kliniki.

Praktycznie każdy przypadek leczenia jest indywidualny. Koszt założenia takiego samego implantu u dwóch różnych pacjentów w tej samej klinice i przez tego samego lekarza może być inny.
Przy ustalaniu ceny należy upewnić się, czy obejmuje ona kompletny implant (implant, łącznik i koronę), ponieważ zdarza się, że cena jest podawana za sam metalowy wszczep wewnątrzkostny.

Koszt kompletnego implantu tytanowego jednego zęba (implant, łącznik, korona) wraz z pełną procedurą implantologiczną wynosi:
przy koronie na podbudowie metalowej – od 4 030 zł,
przy koronie pełnoceramicznej – od 4 430 zł.