Prca

O nas

LM PAY S.A. to fin-tech w branży BNPL, zajmujący się finansowaniem usług i zabiegów medycznych w profesjonalnych klinikach, gabinetach i szpitalach na terenie całej Polski. Jesteśmy dostępni w ponad 12 000 placówek. Nasze marki: MediRaty, MediPay oraz MediKod.

 

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową, z ogromnym potencjałem wzrostu w nadchodzących latach. Nasze doświadczenie budowane od 2010 roku zapewnia nam solidne fundamenty, m.in. poprzez:

 

 • ■ dostępność naszych usług w ponad 12 000 placówek
 • ■ nasi pacjenci regularnie korzystają ze stale powiększającej się bazy wiedzy o ponad 350 zabiegach medycznych, dzięki czemu czują się bezpiecznie
 • ■ dostępność do najnowszych technologii wykorzystywanych w systemach scoringowych
 • ■ utrzymywanie pozycji lidera rynku
 • ■ wprowadzanie innowacji – jako pierwsi wprowadziliśmy rozwiązania typu CNPL
  Formularz aplikacyjny

  Stanowisko *
  Dołącz CV *

  Dołącz list motywacyjny

  Wiadomość

  Wysyłając zgłoszenie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w nadesłanej aplikacji, w zakresie szerszym niż wskazany w przepisach prawa pracy (w przypadku rekrutacji na umowę o pracę) lub szerszym niż niezbędny do zawarcia umowy cywilnoprawnej (w przypadku rekrutacji na umowę cywilnoprawną), przez LM PAY S.A. z siedzibą w Warszawie (Lechicka 23a, 02-156 Warszawa), w celu udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.

  Jeśli chcesz wziąć udział także w innych naszych rekrutacjach na podobne stanowiska pracy, prosimy o wyrażenie poniższej zgody:

  Masz prawo w dowolnym momencie wycofać każdą z wyrażonych zgód, kierując informację o wycofaniu na adres e-mail rodo@mediraty.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  1. 1. Administratorem danych osobowych jest LM PAY S.A. z siedzibą w Warszawie (Lechicka 23a, 02-156 Warszawa; dalej Administrator). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail rodo@mediraty.pl lub na ww. adres siedziby Administratora.
  2. 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – również dla celu rekrutacji na inne stanowiska pracy.

  Zasady przetwarzania danych osobowych

  1. 1. Administratorem danych osobowych jest LM PAY S.A. z siedzibą w Warszawie (Lechicka 23a, 02-156 Warszawa; dalej Administrator). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail rodo@mediraty.pl lub na ww. adres siedziby Administratora.
  2. 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – również dla celu rekrutacji na inne stanowiska pracy.
  3. 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
   1. 1) w przypadku rekrutacji na umowę o pracę: w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy – nasz obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Nie żądamy dostarczenia takich danych, jednak ich dostarczenie traktujemy jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie;
   2. 2) w przypadku rekrutacji na umowę cywilnoprawną: niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w pozostałym zakresie podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Nie żądamy dostarczenia takich danych, jednak ich dostarczenie traktujemy jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie;
   3. 3) w przypadku rekrutacji na podobne stanowiska: podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na wzięcie udziału w takiej rekrutacji, jak również podstawy wskazane w punktach 1 i 2 powyżej, zależnie od rodzaju umowy, jaka może być zawarta w wyniku takiej rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. 4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. hostingodawcy, usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.
  5. 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, w którym zostały zebrane, lub do czasu wycofania zgody (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze).
  6. 6. Przysługuje Ci prawo do:
   • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
   • • cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
   • • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. 7. W przypadku rekrutacji na umowę o pracę, podanie danych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy warunkiem wzięcia udziału w prowadzonym obecnie procesie rekrutacji, a niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia w nim udziału; podanie pozostałych danych jest dobrowolne. W przypadku rekrutacji na umowę cywilnoprawną podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji i zawarcia takiej umowy.
  8. 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji,
   w tym profilowania.

  Pola oznaczone * są obowiązkowe.