LM PAY spółka akcyjna

 

Uprzejmie zawiadamiamy, iż z dniem 21 grudnia 2021 roku spółka MediRaty sp. z o.o. (KRS: 0000516085) uległa przekształceniu w spółkę LM PAY S.A. (KRS: 0000940085).

Do przekształcenia doszło w trybie przewidzianym w art. 551 i następne kodeksu spółek handlowych,
a tym samym zgodnie z art. 553 kodeksu spółek handlowych, w ramach tak zwanej sukcesji
generalnej, spółce przekształconej tj. LM PAY S.A. przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki
przekształcanej tj. MEDIRATY sp. z o.o.

Informujemy, iż bez zmian pozostają dane identyfikacyjne w zakresie nr NIP oraz REGON,
jednocześnie zmienił się nr KRS spółki.

Wskazujemy dane spółki po przekształceniu:
Nazwa: LM PAY spółka akcyjna
NIP: 5223017773
REGON: 147327804
KRS: 0000940085
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kopia odpisu LM PAY S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego [PDF]

Emisja Publiczna Obligacji

Relacje Inwestorskie

W mediach

Puls Biznesu

Mediraty chcą zebrać 20 mln zł (https://www.pb.pl/mediraty-chca-zebrac-20-mln-zl-1124302)

Rzeczpospolita

Rośnie popyt na finansowanie zabiegów medycznych (https://www.rp.pl/Analizy-Rzeczpospolitej/312279893-Rosnie-popyt-na-finansowanie-zabiegow-medycznych.html)

Prawo.pl

Polacy biorą kredyty na stomatologię, medycynę estetyczną i okulistykę (https://www.prawo.pl/zdrowie/polacy-biora-kredyty-na-stomatologie-medycyne-estetyczna-i-okulistyke,237993.html)

Więcej >