Państwa dane osobowe są bezpieczne.

Polityka prywatności serwisu mediraty.pl

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu mediraty.pl którego operatorem jest LM PAY S.A.

LM PAY S.A. w pełni szanuje prywatność Użytkowników serwisu mediraty.pl. Wszelkie dane osobowe Użytkowników są traktowane jako poufne oraz zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników serwisu jest całkowicie dobrowolne.

LM PAY S.A. nie udostępnia żadnych danych osobowych Użytkowników serwisu mediraty.pl osobom trzecim, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym: właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Każdemu Użytkownikowi mediraty.pl przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych.

Administrator danych osobowych (ADO)

Administratorem danych osobowych jest LM PAY spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Lechickiej 23a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000940085
NIP: 522-301-77-73
REGON: 147327804
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 3 103 895 zł.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników serwisu mediraty.pl oraz wynikające z ustawy upoważnienie do przetwarzania danych, niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez LM PAY S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zakres danych osobowych gromadzonych Użytkowników

Podczas wizyty w serwisie mediraty.pl Użytkownik gromadzone są dwa rodzaje informacji:

– zbierane automatycznie
Podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej serwisu mediraty.pl
automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.,

– zbierane z formularzy kontaktowych lub narzędzia live-chat
Użytkownik, który skorzystał z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej serwisu mediraty.pl przekazuje dane osobowe niezbędne do identyfikacji użytkownika np.: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego. Wypełnienie i wysłanie formularza oznaczać będzie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Wykorzystanie danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników serwisu mediraty.pl będą przetwarzane w celu zapewnienia Użytkownikom pełnej usług prezentowanych na stronie internetowej serwisu mediraty.pl.

Użytkownik korzystając z jakichkolwiek z usług świadczonych przez serwis mediraty.pl potwierdza, że zapoznał się z zasadami niniejszej Polityki prywatności i zaakceptował je.

W jaki sposób Użytkownik może dokonać zmiany w swoich danych?

Użytkownik, który chciałaby zmienić swoje dane osobowe jest zobowiązany skorzystać z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej serwisu mediraty.pl. Wyjątkiem są dane zbierane automatycznie, których nie da się zmienić lub usunąć.

Pliki cookies

1. Przeglądarka internetowa‚ z której korzysta Użytkownik serwisu mediraty.pl‚ może przechowywać w pamięci komputera Użytkownika pliki tekstowe zwane „cookies” (ang.: „ciasteczka”). Pozwalają one witrynie internetowej‚ takiej jak mediraty.pl na rozpoznawanie stałych Użytkowników oraz ułatwiają dostęp do wszystkich stron serwisu. Pliki cookies nie powodują uszkodzenia komputera czy innych plików. Cookies
wykorzystujemy‚ aby zaoferować informacje i usługi dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
· weryfikacji poprawności danych wpisywanych do formularzy
· dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
· tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości.

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
· „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
· pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
· „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;· „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel strony mediraty.pl – LM PAY S.A. z siedzibą w Warszawie 02-156, przy ul. Lechickiej 23A.

7. Właściciel strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z właścicielem strony partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe Użytkowników

Komunikacja między komputerem Użytkownika a naszym serwerem, gdy zbieramy dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych prowadzi Administrator.

Kontakt

W przypadku pytań możesz kontaktować się z ADO pod nr Infolinii +48 22 266 83 70 lub za pomocą e-mail: ado@mediraty.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej serwisu mediraty.pl