livechat

Państwa dane osobowe są bezpieczne.

Polityka prywatności serwisu www.mediraty.pl

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników
serwisu www.mediraty.pl którego operatorem jest Medical Finance Group SA.

Medical Finance Group SA w pełni szanuje prywatność Użytkowników serwisu www.mediraty.pl.
Wszelkie dane osobowe Użytkowników są traktowane jako poufne oraz zabezpieczone przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Udostępnianie danych osobowych przez
Użytkowników serwisu jest całkowicie dobrowolne.

Medical Finance Group SA nie udostępnia żadnych danych osobowych Użytkowników serwisu
www.mediraty.pl osobom trzecim, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę. Dane osobowe
Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w tym: właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Każdemu Użytkownikowi www.mediraty.pl przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Medical Finance Group Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie przy ulicy Lechickiej 23a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
KRS: 0000414677.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników serwisu
www.mediraty.pl oraz wynikające z ustawy upoważnienie do przetwarzania danych, niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez Medical Finance Group SA z
siedzibą w Warszawie.

Zakres danych osobowych gromadzonych Użytkowników

Podczas wizyty w serwisie www.mediraty.pl Użytkownik gromadzone są dwa rodzaje
informacji:

– zbierane automatycznie
Podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej serwisu www.mediraty.pl
automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.,

– zbierane z formularzy kontaktowych lub narzędzia live-chat
Użytkownik, który skorzystał z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie
internetowej serwisu www.mediraty.pl przekazuje dane osobowe niezbędne do
identyfikacji użytkownika np.: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego. Wypełnienie
i wysłanie formularza oznaczać będzie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Wykorzystanie danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników serwisu www.mediraty.pl będą przetwarzane w celu
zapewnienia Użytkownikom pełnej usług prezentowanych na stronie internetowej serwisu
www.mediraty.pl.

Użytkownik korzystając z jakichkolwiek z usług świadczonych przez serwis
www.mediraty.pl potwierdza, że zapoznał się z zasadami niniejszej Polityki prywatności i
zaakceptował je.

W jaki sposób Użytkownik może dokonać zmiany w swoich danych?

Użytkownik, który chciałaby zmienić swoje dane osobowe jest zobowiązany skorzystać z
formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej serwisu
www.mediraty.pl. Wyjątkiem są dane zbierane automatycznie, których nie da się zmienić
lub usunąć.

Pliki cookies

1. Przeglądarka internetowa‚ z której korzysta Użytkownik serwisu www.mediraty.pl‚ może
przechowywać w pamięci komputera Użytkownika pliki tekstowe zwane „cookies” (ang.:
„ciasteczka”). Pozwalają one witrynie internetowej‚ takiej jak www.mediraty.pl na
rozpoznawanie stałych Użytkowników oraz ułatwiają dostęp do wszystkich stron serwisu.
Pliki cookies nie powodują uszkodzenia komputera czy innych plików. Cookies
wykorzystujemy‚ aby zaoferować informacje i usługi dostosowane do Państwa
indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
· weryfikacji poprawności danych wpisywanych do formularzy
· dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
· tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości.

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
· „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
· pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
· „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu;· „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym
czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel strony www.mediraty.pl –
Medical Finance Group SA (wcześniej: Ratalnie.com SA) z siedzibą w Warszawie 02-
156, ul. Lechicka 23a.

7. Właściciel strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć
na funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą
być wykorzystywane również przez współpracujących z właścicielem strony partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu
przeglądarki internetowej.
W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe Użytkowników
Komunikacja między komputerem Użytkownika a naszym serwerem, gdy zbieramy dane
osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo
nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Ewidencję osób
upoważnionych do przetwarzania danych prowadzi Administrator.
Kontakt
W razie pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem
formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej serwisu
www.mediraty.pl.

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe Użytkowników

Komunikacja między komputerem Użytkownika a naszym serwerem, gdy zbieramy dane
osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo
nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Ewidencję osób
upoważnionych do przetwarzania danych prowadzi Administrator.

Kontakt

W razie pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem
formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej serwisu
www.mediraty.pl

  • Twoja kalkulacja online
  • Znajdź klinikę
  • Zamów na e-maila nasz bezpłatny przewodnik po finansowaniu usług medycznych:

  • SPYTAJ O SZCZEGÓŁY
    FINANSUJEMY ZDROWIE
    SPYTAJ O SZCZEGÓŁY


Pobierz bezpłatny przewodnik do Twojego zabiegu
Zapisz się do Bazy Wiedzy MediRat

Facebook

YouTube

YouTube

Czat / Zostaw wiadomość