Finansowanie w 3 krokach

Więcej niż zwykła pożyczka

MediRaty to system finansowania opracowany wyłącznie z myślą o Pacjentach indywidualnych, którzy znaleźli sie w sytuacji, gdy sami opłacają zabiegi i leczenie w prywatnych placówkach stomatologicznych, medycznych, medycyny estetycznej czy gabinetach rehabilitacyjnych.

Usługę MediRaty wyróżnia specjalizacja. Korzystając z takiego finansowania Pacjent może liczyć na skróconą procedurę weryfikacji zdolności kredytowej, łatwość w dostępie do informacji o finansowaniu, szybką realizację umowy. Do obsługi Pacjentów dedykowany jest przeszkolony zespół Konsultantów I Doradców Pacjenta, którzy opiekują się nim od pierwszego kontaktu przez cały okres trwania umowy.

Wyróżniająca cecha Doradcy Pacjenta polega na łatwym rozpoznaniu potrzeb I rekomendacji placówek, negocjacji kosztów, prezentacji indywidualnych możliwości Pacjenta w oparciu o jego zdolność kredytową na usługi medyczne.

Zespół Konsultantów jest dostępny dla Pacjentów codziennie w godzinach 8.00-20.00 pod nr tel. 22 266 83 70 lub na czacie mediraty.pl

MediRaty to usługa finansowa, polegająca na opłaceniu bezpośrednio na rachunek placówki kosztów procedury wg ustalonego z lekarzem planu leczenia I ceny. Pacjent po złożeniu podpisu pod Umową ratalną może rozpocząć realizację procedury.

Spłata zobowiązania zwykle rozpoczyna się ok. miesiąc od daty zawarcia umowy: Pacjent, który zawiera umowę np. 12 stycznia, będzie miał termin płatności 12 dnia każdego kolejnego miesiąca, przy czym pierwsza rata będzie płatna 12 lutego, druga 12 marca itd. Płatność wcześniejszejsza jest możliwa w każdej chwili, zgodnie z warunkami Umowy ratalnej.

  • znane jest miejsce, gdzie będzie wykonana procedura (nazwa, adres, telefon placówki, nazwisko lekarza)
  • znany jest koszt procedury (ustalony z lekarzem/placówką) I plan leczenia
  • Pacjent został przez Konsultanta MediRat telefonicznie zweryfikowany w bazach informacji kredytowej I ma dobrą historię kredytową wyrażaną m.in. Punktami scoringowymi
  • Pacjent ma odpowiednią do oczekiwań (wysokość kwoty finansowania) zdolność kredytową zweryfikowaną na podstawie odpowiedniego dokumentu lub dokumentów (lista dokumentów); w przypadku, gdy głównym źródłem dochodu jest umowa o pracę I wynagrodzenie wpływa na rachunek bankowy wystarczy komputerowy wyciąg wszystkich operacji z ostatnich 3 miesięcy przesłany e-mailem na adres: dokumenty@mediraty.pl lub faxem na nr 22 266 83 71, ewentualnie osobiście do siedziby MFG SA przy ul. Lechickiej 23A w Warszawie (mapa) lub za pośrednictwem placówki
  • Pacjent ma polskie obywatelstwo, nr PESEL, dowód osobisty lub paszport, ma skończone 18 I nie przekroczone 75 lat, uzyskuje stałe dochody

Krok 1. Bezpłatna weryfikacja zdolności kredytowej I historii kredytowej oraz ustalenie z Konsultantem MediRat warunków Umowy ratalnej I dogodnego miejsca na jej podpisanie (wysyłka kurierem MediRat)

Krok 2. Podpisanie Umowy ratalnej w obecności kuriera, co jest sygnałem do uruchomienia płatności.

Krok 3. Rozpoczęcie ustalonej z lekarzem procedury medycznej.

Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim Pacjent/Pożyczkobiorca ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyn. Należy w takim przypadku przekazać do MediRat (drogą elektroniczna lub tradycyjną) odpowiednie, wskazane w Umowie ratalnej pismo.

Najszybciej i najłatwiej: w placówkach, które podpisały umowę o współpracy z MFG SA.Jeżeli jednak placówka takiej umowy nie podpisała – finansowanie jest możliwe na podstawie dokumentu faktura pro-forma (warto najpierw upewnić się, czy posiada się zdolność kredytową dzwoniąc do konsultanta MediRat pod nr tel. 22 266 83 70, weryfikacja jest bezpłatna).

Dzięki takim zasadom do dyspozycji Pacjentów jest kilkadziesiąt tysięcy komercyjnych placówek medycznych, gabinetów stomatologicznych, kliniki urody, kliniki chirurgiczne, centra medyczne, szpitale w całej Polsce.
W wyjątkowych sytuacjach finansowanie może się odbywać, gdy klinika działa poza granicami RP.

Dla wygody Pacjentów godziny pracy Konsultantów zostały wydłużone: od 8.00 do 20.00 w każdy dzień tygodnia pod nr 801 000 265 oraz 22 266 83 70 (koszt połączenia wg taryfy operatora).Konsultanci są także dostępni w godzinach pracy na czacie na stronie: mediraty.pl – tą drogą można zadać pytanie z podaniem adresu e-mail – odpowiedź zwykle nadchodzi pierwszego dnia roboczego.

Wszelkie zapytania, wątpliwości oraz sugestie związane z realizacją zawartej Umowy należy kierować również mailowo na adres: pok@mediraty.pl pod którym funkcjonują Opiekunowie Pacjenta.

Pacjent może całość kosztów zabiegu i wszystkich usług z nim związanych zapłacić w ratach, lub część kosztów pokryć z własnych środków a resztę sfinansować MediRatami.
Wariant finansowania zależy od indywidualnych potrzeb Pacjenta oraz od zdolności kredytowej na potrzebną kwotę.

Można wybrać dowolny, także nie współpracujący z MFG SA i nie oferujący jeszcze MediRat gabinet lub specjalistyczną klinikę stomatologiczną, implantologiczną czy ortodontyczną lub świadczącą szeroko usługi medyczne, na terenie całej Polski. Nie ma znaczenia, czy będzie to jednostanowiskowy prywatny gabinet czy sieciowa klinika stomatologiczna. Takich placówek jest stosunkowo dużo i zlokalizowane są nie tylko w większych miastach. Jeżeli leczenie ma wykonać nie „nasz stomatolog” tylko nienznay specjalista – warto spytać go o referencje, jeżeli usługa ma być kompleksowa i kosztowna, jak np. praca implantoprotetyczna czy implantologiczna.

Także nasi Doradcy Pacjenta służą pomocą i bezpłatną poradą w zakresie przeglądu ofert i chętnie wskażą listę gabinetów o określonej specjalizacji najbliżej miejsca zamieszkania Pacjenta. Ostateczna decyzja gdzie wykonać zabieg Pacjent powinien poprzedzić pogłębioną analizą, tak, aby rozwiać ewentualne wątpliwości, jeżeli się pojawiają. Cena w takich sytuacjach nie powinna być decydującym kryterium, tym bardziej, że system MediRaty barierę wysokich kosztów w pewien sposób znosi. Na pewno warto szukać placówki z najlepszym stosunkiem jakości usług lekarza (opinie, referencje) do ceny. W tym względzie można zamówić taką usługę w MFG SA po pozytywnie przeprowadzonej weryfikacji zdolności kredytowej. Równie ważne jest zwrócenie uwagi na reputację, referencje, jakość kontaktu a nawet wygląd gabinetu.