FAQ dla partnerów i nowych klinik

To pierwsze w Polsce rozwiązanie w kategorii consumer finance, dedykowane klinikom stomatologicznym i innym podmiotom branży medycznej oraz medycyny estetycznej. Zostało wprowadzone w 2010 roku przez spółkę Ratalnie.com SA (obecnie: LM PAY S.A.) pierwotnie z myślą o udzielaniu pożyczek dla Pacjentów gabinetów stomatologicznych na szczególnie drogie procedury protetyczne i implantoprotetyczne.

Zasada działania systemu jest bardzo prosta: łączy cechy taniej pożyczki bankowej i prostotę formalną w jedno:

 • Pacjent zainteresowany zakupem drogich komercyjnych usług medycznych kontaktuje się telefonicznie z Konsultantem MediRat
 • Konsultant MediRat podczas jednej kilkuminutowej rozmowy telefonicznej weryfikuje zdolność i historię kredytową Pacjenta, ustala poziom ryzyka kredytowego oraz uzgadnia z Pacjentem warunki Umowy ratalnej, po czym wysyła kuriera z Umową do Pacjenta
 • MFG SA przelewa środki na rachunek Partnera (placówki, która realizuje usługę)
 • Pacjent spłaca pierwszą ratę po ok. miesiącu od podpisania Umowy.

Pacjent może całość kosztów zabiegu i wszystkich usług z nim związanych zapłacić w ratach, lub część kosztów pokryć z własnych środków a resztę sfinansować MediRatami.
Wariant finansowania zależy od indywidualnych potrzeb Pacjenta oraz od zdolności kredytowej na potrzebną kwotę.

Po podpisaniu umowy o współpracy Pacjent może płacąc w ratach zakupić każdą świadczoną przez klinikę usługę: medyczną, medycyny estetycznej, rehabilitacyjną, wypożyczenie lub sprzętu rehabilitacyjnego, leczniczego lub kosmetycznego.

Partner mający umowę z MFG SA może proponować zweryfikowanemu Pacjentowi na raty całą swoją ofertę usług i sprzętu leczniczego:

 • wszelkiego rodzaju zabiegi stomatologiczne, medyczne, medycyny estetycznej, rehabilitacyjne, operacje, konsultacje etc.
 • wszelkiego rodzaju leczenie wraz z pobytem w szpitalu i rehabilitacją oraz pobytem w hotelu, jeżeli jest to w ramach jednej procedury i jednego podmiotu medycznego
 • pakiety rehabilitacyjne
 • sprzęt zdrowotny, rehabilitacyjny, protezy etc.
 • badania diagnostyczne, badania genetyczne
 • leczenie uzależnień.

Podstawowy zakres Umowy o współpracy umożliwia Partnerowi medycznemu całkowicie bezpłatne świadczenie usług MFG SA w jego interesie. Bezpłatne są także materiały marketingowe oraz udział w wybranych akcjach promocyjnych.

Placówka nie jest w ogóle zobowiązana do udziału w procedurze finansowania, pracownicy nie muszą niczego wypełniać itd. Tym zajmuje się specjalnie przeszkolony Konsultant telefoniczny, który podczas rozmowy:

 • omawia potrzeby Pacjenta
 • przeprowadza weryfikację Pacjenta w bazie informacji kredytowej,
 • szacuje ryzyko kredytowe i ustala z Pacjentem szczegóły i warunki Umowy ratalnej,
 • kieruje kuriera z Umową do podpisania w dogodne dla Pacjenta miejsce (np. na adres domowy)
 • po podpisaniu przez Pacjenta Umowy zleca przelew pełnej kwoty za zabieg na rachunek kliniki (Pacjent spłaca pierwszą ratę ok. miesiąc później).

Ponieważ polscy Pacjenci nie są przyzwyczajeni do tego typu płatności za usługi medyczne – w interesie Partnera jest przekazanie takiej informacji Pacjentowi o możliwości opłacenia wszystkich usług na raty.

W wielu przypadkach cena komercyjnej usługi w prywatnej klinice jest dla Pacjenta zbyt dużą barierą. System płatności ratalnych MediRaty ma ten problem w jak największym stopniu rozwiązać i umożliwić Pacjentowi większy dostęp do usługi, od której wykonania może zależeć jakość życia. Dla Partnera medycznego natomiast jest to pomoc w prowadzeniu podstawowej działalności: leczenia, która polega na przejęciu kwestii finansowania w sposób jak najbardziej przystępny.

Aby powyższe warunki zostały spełnione Pacjent musi otrzymać informację o takiej możliwości. Najważniejszym i najbardziej wiarygodnym dla Pacjenta źródłem informacji jest placówka medyczna i na niej spoczywa głównie rola informacyjna. MFG SA natomiast dba, poza terminowym rozliczaniem środków o informowanie, w jakich placówkach płatność ratalna jest możliwa „od ręki”.
Więcej informacji u Menedżerów Regionalnych.
Wzór Umowy o współpracy.

Tak, praktykujemy takie rozwiązanie: Pacjent chciałby rozliczyć się w ratach, ale gabinet nie podpisał jeszcze z MFG SA umowy o współpracy.

Wystarczy, że gabinet prześle do nas (pok@mediraty.pl) fakturę pro-forma za leczenie Pacjenta, która zostanie opłacona przez nas natychmiast po pozytywnym zweryfikowaniu zdolności kredytowej Pacjenta i profilu działalności gabinetu.

Podstawowe oprocentowanie roczne dla pożyczek do 5 000 zł wynosi 5,99% a dla pożyczek 5 001 zł do 30 000 zł wynosi 3%. Pacjent ponosi dodatkowe koszty finansowania w związku z posiadaniem gorszej historii kredytowej. Ubezpieczenie MediRaty Assisatnce jest bezpłatne.

Główną zasadą systemu MediRaty z punktu widzenia Partnera medycznego jest przeniesienie całego ryzyka za opóźnienia w spłacie zobowiązania lub zaprzestania spłaty na MFG SA. W takiej sytuacji uruchamiana jest standardowa, opisana w Umowie ratanej z Pacjentem procedura windykacyjna, w którą Partner medyczny w żaden sposób nie jest angażowany, nie uczestniczy w niej.

Każdy przypadek jest indywidualny i analizowany przez nas z dużą precyzją. Standardowo korzystamy z bazy informacji kredytowej, analizujemy sytuację zawodową, materialną i rodzinną Pacjenta. W ten sposób Pacjent otrzymuje konkretną kategorię, od której zależą warunki oferty. Jedną z kategorii są Pacjenci o statusie „całkowity brak zdolności kredytowej” – jesteśmy dalecy od udzielania finansowania takim osobom, aby ochronić ich od ryzyka wpadnięcia w przyszłości w mniejsze lub większe tarapaty finansowe. Reasumując: robimy wszystko, aby być fair wobec Pacjentów i jest to dla nas powód do dumy.

Z drugiej strony jesteśmy firmą z branży consumer finance i zajmujemy się pożyczaniem pieniędzy, które powierzają nam np. polskie banki spółdzielcze. Nie sfinansujemy zabiegu Pacjentowi, gdy z naszej analizy wyniknie, że ryzyko nie spłacenia jest zbyt wysokie – byłoby to działanie całkowicie nieracjonalne.