Implanty zębów – kiedy stosować, jakie są przeciwwskazania?

Implanty stomatologiczne służą do odbudowy różnej liczby zębów w szczęce. Jeden implant zastępuje brak jednego zęba, ale już dwa implanty zapewniają odbudowę dwóch, trzech, a nawet czterech zębów. Na trzech implantach można osadzić od trzech do sześciu zębów, na czterech – od sześciu do ośmiu, a nawet dziesięciu zębów. Dzieje się tak dlatego, że wszczepienie dwóch lub kilku implantów umożliwia osadzenie na nich mostu stomatologicznego – uzupełnienia protetycznego większej liczby zębów. W przypadku zupełnego braku zębów (bezzębia) na kilku implantach można osadzić most stomatologiczny na stałe lub protezę ruchomą i odbudować całość łuku zębowego.

Implanty zębów

Tak szerokie możliwości zastosowania implantów pozwalają na ich wykorzystywanie w wielu sytuacjach związanych z brakiem zębów.

Przeciwwskazania do zastosowania implantów

Implanty mogą być wszczepiane dorosłym pacjentom w bardzo wielu przypadkach, jednak istnieje kilka schorzeń i okoliczności, które nie pozwalają na zastosowanie tej metody odbudowy zęba. Przeciwwskazaniem do leczenia implantologicznego są:

 • ciąża,
 • zbyt młody organizm, który jest jeszcze w fazie wzrostu kości (poniżej 17. roku życia)
 • osteoporoza o dużym stopniu zaawansowania,
 • choroby związane z zaburzeniami krzepnięcia krwi,
 • nieunormowana cukrzyca,
 • padaczka,
 • nowotwory,
 • AIDS,
 • narkomania,
 • choroba alkoholowa,
 • zły stan higieny jamy ustnej – ubytki próchnicze, kamień nazębny, choroby dziąseł,
 • bruksizm – nawykowe zgrzytanie zębami.

Ze względu na przyjmowanie niektórych leków konsultacjami z lekarzami prowadzącymi muszą być poprzedzone badania osób ze schorzeniami szpiku kostnego, chorobami psychicznymi, chorobami układu krążenia i serca, nerek, wątroby, reumatycznymi, astmą, przewlekłymi chorobami układu oddechowego i chorobą Parkinsona.
Bardzo poważnym czynnikiem mogącym być przeciwwskazaniem jest nałogowe palenie tytoniu. Organizm palacza jest w większym lub mniejszym stopniu niedotleniony, a kości nałogowego palacza są gorszej jakości. Nikotyna negatywnie wpływa na proces gojenia się we wszystkich jego fazach, łącznie z etapem mineralizacji. Poprzez obkurczanie naczyń krwionośnych znacząco zmniejsza przepływ krwi zarówno w kości, jak i tkankach miękkich, a tym samym ogranicza dostępność substancji odżywczych niezbędnych do prawidłowego procesu gojenia się rany i wrastania implantu. Palenie tytoniu negatywnie wpływa na cały układ immunologiczny człowieka. Prowadzi też do wzrostu ilości bakterii beztlenowych, wywołujących zapalenie błony śluzowej i tkanek wokół wszczepu, zmniejszając tym samym szanse na przyjęcie się implantu. Badania wykazały, że zaprzestanie palenia przed zabiegiem i na okres kilku miesięcy po zabiegu przyczynia się do zwiększenia liczby pomyślnie zakończonych implantacji.

Oprócz schorzeń ogólnych przeciwwskazaniem do zabiegu mogą być też okoliczności związane z miejscem wszczepiania implantu:

 • stany zapalne w planowanym miejscu zabiegu,
 • zbyt mała przestrzeń w zębodole do umieszczenia implantu lub pomiędzy zębami na umieszczenie korony przyszłego zęba,
 • silne pochylenie zębów w kierunku braku w uzębieniu uniemożliwiające wstawienie korony zęba lub swobodne operowanie narzędziami podczas zabiegu.