Operacja zaćmy – zalecenia przed operacją

Do zabiegu usunięcia zaćmy niezbędna jest kwalifikacja lekarza okulisty. Wydawana jest po stwierdzeniu braku przeciwwskazań okulistycznych oraz wynikających z ogólnego stanu zdrowia. Do miesiąca przed zabiegiem pacjent powinien wykonać badania:

  • morfologię krwi,
  • krzepnięcie krwi,
  • poziom glukozy, sodu i potasu,
  • EKG,
  • HBsAg i szczepienie przeciw WZWB,
  • anty HCV.
badanie okulistyczne

Na podstawie wyników tych badań lekarz internista wydaje zaświadczenie o możliwości wykonania ambulatoryjnego zabiegu w znieczuleniu miejscowym. Podobne zaświadczenia muszą wydać lekarze specjaliści (kardiolog, diabetolog, endokrynolog, itp.), o ile pacjent leczy się w poradniach specjalistycznych. Na tydzień przed zabiegiem w porozumieniu z lekarzem internistą należy zaprzestać zażywania leków zmniejszających krzepliwość krwi (np. Acard, Aspiryna), jeśli jednak ich odstawienie wiąże się z dużym ryzykiem, pozostawia się je. Na kilka dni przed zabiegiem wykonywane jest badanie przedoperacyjne, w trakcie którego należy okazać wykonane badania, wszystkie zaświadczenia oraz karty informacyjne z pobytów w szpitalu, o ile takie miały miejsce. Przed zabiegiem wymagane jest przeprowadzenie badania okulistycznego, w trakcie którego dobierana jest soczewka wewnątrzgałkowa i sprawdzane jest, czy nie występują inne choroby współistniejące.

 

Konsultacja merytoryczna:
Dr n. med. Andrzej Lipiński – specjalista chorób oczu, członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Centrum Medyczne Dom Lekarski w Szczecinie.