Jaskra – jakie są objawy?

Jaskra z otwartym kątem przesączania:

 • podwyższone, rosnące z badania na badanie ciśnienie wewnątrzgałkowe przy jednoczesnym braku odczuwalnych, niepokojących objawów (np. bólu oka, bólów głowy, gorszego widzenia),
 • czasami pierwszymi objawami choroby może być pojawianie się świetlistych, tęczowych obwódek przy patrzeniu na źródła światła,
 • w początkowym stadium choroby występowanie mroczków przed oczami,
 • w zaawansowanej chorobie pogorszenie ostrości wzroku i zmniejszenie pola widzenia.

Jaskra z zamkniętym kątem przesączania:

 • gwałtowny ból oka i głowy wywołany zamknięciem kąta przesączania w oku, zablokowaniem odpływu i nagłym wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego,
 • zaczerwienienie oka,
 • nudności i wymioty,
 • gwałtowne pogorszenie ostrości widzenia,
 • wystąpienie zamglonego obrazu.

Jaskra wrodzona:

 • drżenie powiek u dziecka,
 • odruch zaciskania powiek,
 • światłowstręt,
 • łzawienie oczu,
 • powiększone wymiary oczu,
 • brak przezroczystości rogówki.
Jak widzi oko przy jaskrze

Konsultacja merytoryczna:
Dr n. med. Andrzej Lipiński – specjalista chorób oczu, członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Centrum Medyczne Dom Lekarski w Szczecinie.