Rehabilitacja medyczna i jej różne formy

Rehabilitacja medyczna to zespół działań, które mają spowodować, aby osoba nie w pełni sprawna fizycznie lub psychicznie powróciła do pełnej sprawności lub jej stan poprawił się do najwyższego możliwego stopnia. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są przez wyspecjalizowanych terapeutów, a w przypadku złożonych schorzeń przez zespół terapeutyczny. W jego skład, w zależności od potrzeb konkretnego pacjenta, wchodzą fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, lekarze odpowiednich specjalności, logopedzi, pielęgniarki, psychologowie i inni terapeuci.

rehabilitacja

Najczęściej spotykamy się z dwoma głównymi rodzajami rehabilitacji: rehabilitacją ortopedyczną i rehabilitacją neurologiczną, ale istotne dla naszego zdrowia znaczenia mają też rehabilitacja kardiologicznapsychologiczna.

Rodzaje rehabilitacji medycznej

Rehabilitacja medyczna to proces, dzięki któremu możliwa jest poprawa stanu zdrowia. Zastosowanie odpowiednich metod rehabilitacji daje możliwość zlikwidowania strat zdrowotnych, zarówno fizycznych, jak i psychicznych, powstałych na skutek różnego rodzaju urazów lub chorób. Najczęściej jednak rehabilitacja kojarzona jest z zajęciami pomagającymi pacjentom wrócić do sprawności po rozmaitych urazach fizycznych bądź długotrwałym unieruchomieniu. Mówimy wtedy o rehabilitacji ortopedycznej, która odbywa się za pomocą ćwiczeń fizycznych oraz specjalistycznego sprzętu. Bardzo często stosowana jest również rehabilitacja neurologiczna mająca zastosowanie w przypadku udarów mózgu, urazów rdzenia kręgowego czy przewlekłych chorób środkowego układu nerwowego. Niemniej ważną formą jest rehabilitacja psychologiczna, która ma ogromne znaczenie podczas całego etapu powrotu do zdrowia. Zastosowanie wszystkich rodzajów rehabilitacji przynosi najlepsze rezultaty pomagając wrócić do oczekiwanego poziomu sprawności.

Rehabilitacja ortopedyczna

Wśród osób korzystających z zajęć rehabilitacji ortopedycznej znajdują się pacjenci, którzy powracają do sprawności fizycznej po urazach i długotrwałym unieruchomieniu. Praktycznie każdy przypadek kilkutygodniowego unieruchomienia, czy to kończyny w gipsie w wyniku złamania, czy całego organizmu w przypadku długotrwałej choroby i konieczności leżenia, wymaga stopniowego przywracania do pełnej sprawności sprzed unieruchomienia.

Rehabilitacja ortopedyczna odbywa się za pomocą ćwiczeń fizycznych pod opieką rehabilitanta lub specjalistycznych aparatów, które wykorzystują oddziaływanie na organizm  człowieka zjawisk fizycznych.

rodzaje rehabilitacji

Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna to dział zajmujący się pacjentami po urazach mózgu i rdzenia kręgowego, niedokrwiennych lub krwotocznych udarach mózgu, a także pacjentami chorymi na przewlekłe choroby ośrodkowego układu nerwowego – stwardnienie rozsiane czy chorobę Parkinsona.

W rehabilitacji neurologicznej kluczową rolę odgrywa czas i powtarzalność. Najlepsze efekty terapeutyczne osiąga się przy jak najszym podjęciu terapii od momentu wystąpienia schorzenia neurologicznego i konsekwentnym stosowaniu ćwiczeń. Systematyczność i bezwzględne stosowanie się do zaleceń lekarza czy rehabilitanta w przypadku schorzeń neurologicznych jest podstawą sukcesu terapeutycznego.

Rehabilitacja kardiologiczna

Pacjenci po przebytych zawałach lub długotrwałe chorujący na schorzenia serca i układu naczyniowego, np. na chorobę wieńcową czy niewydolność serca, kierowani są na rehabilitację kardiologiczną. Pomaga ona nabrać przez pacjenta nowych nawyków związanych z aktywnością życiową i żywieniowych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania po chorobie.

Rehabilitacja psychologiczna

Rehabilitacja psychologiczna zbyt często jeszcze jest zaniedbywana przez lekarzy i lekceważona przez pacjentów. Tymczasem ludzka psychika jest w stanie zdziałać w zakresie powrotu do zdrowia równie dużo, a czasami nawet więcej, co ćwiczenia fizyczne. Wiedzą o tym najlepiej psychoterapeuci i pacjenci, którym właściwe nastawienie psychiczne pozwoliło uzyskać sukces pełnego powrotu do zdrowia.