Oko – budowa oraz najczęstsze choroby

Zmysł wzroku, jeden z pięciu podstawowych zmysłów człowieka, uznawany jest za najważniejszy. Utrata wzroku wiąże się z brakiem możliwości samodzielnego funkcjonowania, dlatego dbałość o oczy powinna być priorytetem.

budowa oka

Zmiany chorobowe oka najczęściej dotyczą soczewki oka, siatkówki, nerwu wzrokowego i ciała szklistego. Są to m.in.: nadwzroczność, zwyrodnienie siatkówki, odwarstwienie siatkówki, zwyrodnienie plamki żółtej (AMD), zwyrodnienie ciała szklistego, retinopatia cukrzycowa, zaćma i jaskra. Te dwie ostatnie choroby występują często i są odpowiedzialne za utratę wzroku u bardzo dużej grupy ludzi na całym świecie.

 

Konsultacja merytoryczna:
Dr n. med. Andrzej Lipiński – specjalista chorób oczu, członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Centrum Medyczne Dom Lekarski w Szczecinie.