Tomaszewski Medical Center Sp. z o.o.

Adres:
ul. Elizy Orzeszkowej 17
Białystok (woj. podlaskie)
Telefon: