Opcje finansowania

Dla Pacjenta lub osoby zaciągającej zobowiązanie na rzecz Pacjenta (np. Rodzic względem dziecka) kluczowym warunkiem uzyskania finansowania w systemie MediRaty jest posiadanie zdolności kredytowej.

Często nie zdajemy sobie sprawy z możliwości jakie daje jej posiadanie. Zdolność kredytowa ma większy potencjał niż standardowa karta kredytowa, którą większość z nas ma w kieszeni. Potwierdzenie takich możliwości w przypadku systemu MediRaty jest proste I trwa zaledwie 4 minuty – wystarczy telefoniczna rozmowa z Konsultantem pod nr tel.: 22 266 83 70 (w dni robocze: 8.00-20.00).

Dobra historia kredytowa, brak innych zobowiązań I stałe dochody dają naprawdę spore możliwości korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej oraz usług klinik urody czy gabinetów rehabilitacyjnych.

Przykłady

Osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo (tzw. singiel), osiągająca stałe dochody w wysokości 1 000 zł na rękę może mieć zdolność do ratalnego zakupu usług medycznych o wartości do 3 700 zł. Przy dochodach na rękę rzędu 1 500 zł maksymalna zdolność to już 5 000 zł; przy 2 000 zł blisko 16 500 zł, przy 3 000 zł ponad 29 000 zł, a przy 4 000 zł na rękę już 42 000 zł. Maksymalną kwotę finansowania w systemie MediRaty taka osoba może osiągnąć przy dochodach na rękę w wysokości 4 650 zł. Najdłuższy okres w jakim zobowiązanie powinno zostać spłacone wynosi 60 miesięcy (5 lat). W zależności od wybranej opcji i wysokości finansowania płatność może być rozłożona także na 6, 12, 24, 36 lub 48 rat.

Opcje finansowania:

  • na podstawie planu/harmonogramu leczenia stworzonego przez lekarza (wzór), który należy przesłać na adres e-mail: pok@mediraty.pl
  • na podstawie faktury pro-forma (wzór), której skan należy przesłać na adres e-mail: pok@mediraty.pl

W zależności od swojej indywidualnej sytuacji Pacjent ma możliwość otrzymania finansowania ustalonej z lekarzem procedury medycznej:

  • możliwość udzielenia finansowania bez tzw. wkładu własnego, tzn. 100% kwoty jednorazowo przed wykonaniem lub rozpoczęciem procedury zostanie przekazane na rachunek placówki, która wykonuje procedurę
  • przekazanie kwoty finansowania w transzach, w dowolnej kwocie, wg indywidualnie ustalonego harmonogramu, stanowiącego integralną część umowy ratalnej
  • kwoty finansowania do 2 000 zł proponujemy z okresem spłaty 6-36 miesięcy
  • kwoty finansowania pow. 5 000 zł proponujemy z okresem spłaty 12-60 miesięcy

Wcześniejsza spłata jest możliwa bezpłatnie, na zasadach zgodnych z Umową ratalną. Po 30 dniach od całkowitej spłaty przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystany.