Informacja dla Klienta. Zgodność z RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, czyli RODO, ang. GPRD). To rozporządzenie będzie miało
bezpośredni i znaczący wpływ na przetwarzanie danych m.in. przez instytucje finansowe. RODO wprowadza nowe obowiązki dla
administratorów danych/podmiotów przetwarzających i nowe uprawnienia dla osób, których dane dotyczą.

Informujemy, iż grupa kapitałowa Medical Finance Group SA składa się z: Medical Finance Group SA (MFG SA) oraz LM PAY S.A. , oba podmioty z siedzibą w Warszawie (02-156) przy ul. Lechickiej 23a, są Współadministratorami Danych Osobowych (ADO)
swoich Klientów.

  • Grupa kapitałowa Medical Finance Group SA przetwarza dane osobowe w celach związanych z oferowaniem swoich usług, zawierania umów finansowania, właściwego ich wykonywania, w celach związanych z badaniem zdolności i wiarygodności kredytowej, oceną i zarządzaniem ryzykiem zawieranych umów, w celach marketingowych (uzasadniony interes ADO), w tym profilowania danych a także w celu realizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków jakie wynikają z przepisów prawa, np. ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych. Wiąże się z tym również przekazywanie danych podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. Agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sąd, jeżeli wykażą stosowną podstawę prawną żądania.
  • Dane osobowe są przez grupę kapitałową Medical Finance Group SA przetwarzane na podstawie udzielonych zgód, wniosków lub w
    związku z uzasadnionym interesem ADO. Przykładem uzasadnionego interesu jest dochodzenie lub obrona roszczeń. Informacje o podstawie przetwarzania danych, ich celu i zakresie każdorazowo przedstawiane są SA na stronach internetowych firmy pod adresem www.mediraty.pl, w dokumentacji finansowej podpisywanej przez klienta, a także przekazywane w czasie rozmów telefonicznych przez konsultantów telefonicznych.
  • Jako Klient, osoba której dane osobowe są przetwarzane, masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. Masz również prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub wycofania wydanych zgód. Wycofanie zgód nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Zgodnie z wskazanym wyżej Rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych (RODO), przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
  • Osobom, których dane osobowe przetwarza Medical Finance Group SA lub LM PAY S.A. przysługuje również prawo do wnoszenia skarg do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym od 25 maja 2018 r. będzie Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).

W przypadku pytań możesz kontaktować się z ADO pod nr telefonu +48 22 266 83 70 lub za pomocą e-mail: rodo@mediraty.pl